ನಾನ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್

 • ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನಾನ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್

  ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನಾನ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್

  ಈ ನಾನ್-ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.4-ಪದರ, ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೃದು, ನಯವಾದ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

  ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಪಂಜುಗಳು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೇಯಾನ್/ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು 35 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೇಯಾನ್/ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಹಗುರವಾದ ತೂಕವು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  ಈ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ರೋಗಿಯ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ, ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

 • ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನಾನ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್

  ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನಾನ್ ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್

  ಈ ನಾನ್-ನೇಯ್ದ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.4-ಪದರ, ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೃದು, ನಯವಾದ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಪಂಜುಗಳು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೇಯಾನ್/ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು 35 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೇಯಾನ್/ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಗುರವಾದ ತೂಕವು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ರೋಗಿಯ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ, ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.